Chuyện học hành and stuffs

Cái điểm mình mong đợi nhất cũng đã được gửi về!
Tiếng Anh Chuyên ngành!
Điểm tầm trung, hơi thấp, hơi không hài lòng. Giá mà nó cao hơn tí nữa!
Nhưng ngẫm lại, dù điểm TB các kỹ năng không cao nhưng nếu xét riêng điểm giữa kỳ và cuối kỳ thì thấy cả một sự tiến bộ lớn. Nếu điểm giữa kỳ mà khá hơn thì đến tổng kết chắc sẽ không tồi đâu!
Ngẫm đi ngẫm lại thì: Không được buồn quá, phải vực lên mà bật hẳn dậy. Cũng có cái đáng để tự hào mà!


Mất cái này, được cái kia.
Cái mất đúng nhiều hơn cái được thật nhưng phải tự biết hài lòng rồi phấn đấu thôi!

Cố lên Ngọc Anh!
Mày làm được mà!

studyingbooks

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s